EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:432:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 432, 3 grudnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 432

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
3 grudnia 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2126 z dnia 29 września 2021 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2127 z dnia 29 września 2021 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych

7

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2128 z dnia 1 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1529 w odniesieniu do określenia niektórych celów szczegółowych i priorytetów tematycznych dotyczących pomocy w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2129 z dnia 2 grudnia 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek fruktoboranu wapnia jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2130 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1201 w odniesieniu do wykazów roślin, o których wiadomo, że są podatne na Xylella fastidiosa

19

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/2131 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zmiany protokołu 32 w sprawie zasad finansowych dla wykonania artykułu 82, załączonego do Porozumienia EOG ( 1 )

32

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/2132 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu

34

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2133 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wsparcia kompleksowego programu wspierania wysiłków na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką (BSiL) i amunicją konwencjonalną oraz zwalczania tego handlu w Europie Południowo-Wschodniej

36

 

*

Decyzja Rady (WZBiP) 2021/2134 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia gruzińskich sił obronnych

55

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2135 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych

59

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2136 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii

63

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2137 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mali w powiązaniu z misją szkoleniową UE w Mali

67

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2138 z dnia 2 grudnia 2021 r. dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2018/2011 w sprawie wsparcia uwzględniających aspekt płci polityk, programów i działań w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i jej niewłaściwego wykorzystywania, zgodnie z programem działań na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top