EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:427:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 427, 30 listopada 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 427

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
30 listopada 2021


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2084 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014

17

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2086 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania wytrąconych soli fosforanowych i produktów pochodnych jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE ( 1 )

120

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2087 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania materiałów utlenianych termicznie i produktów pochodnych jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE ( 1 )

130

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2088 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania materiałów uzyskanych w wyniku pirolizy i zgazowania jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE ( 1 )

140

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2089 z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2122 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów stwarzających niskie ryzyko, do towarów stanowiących część bagażu osobistego pasażerów i do zwierząt domowych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz zmieniające to rozporządzenie delegowane i rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2074 w zakresie odesłań do pewnych uchylonych aktów prawnych ( 1 )

149

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2090 z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie ditlenku tytanu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

160

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2091 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2021, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

162

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2092 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla tuczników i warchlaków ( 1 )

166

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2093 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 5’-guanylanu disodowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

169

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2094 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dekokwinatu (Deccox i Avi-Deccox 60G) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Zoetis Belgium SA) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1289/2004 ( 1 )

173

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2095 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie roztworu podstawowego L-lizyny, monochlorowodorku L-lizyny i siarczanu L-lizyny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

179

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2096 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei CBS 143953 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu, tuczników, prosiąt i wszystkich podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia: przedsiębiorstwo Danisco (UK) Ltd reprezentowane w Unii przez Genencor International B.V.) ( 1 )

187

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2097 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych i indyków odchowywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Novus Europe NV) ( 1 )

190

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/2098 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ponownego przedłużenia obowiązywania tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady, wprowadzonego decyzją (UE) 2020/430, w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii

194

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2082 z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiającego zasady wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu klasyfikacji ryzyka ( Dz.U. L 426 z 29.11.2021 )

196

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top