EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:415:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 415, 22 listopada 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 415

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
22 listopada 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2026 z dnia 13 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/592 w odniesieniu do pewnych tymczasowych odstępstw od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w celu przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorze wina spowodowanym pandemią COVID-19 i okresu stosowania tych odstępstw

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2027 z dnia 13 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/884 w odniesieniu do odstępstw od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1149 w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 w sektorze wina, oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1149

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2028 z dnia 15 listopada 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Cerezas de la Montaña de Alicante” (ChOG)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2029 z dnia 19 listopada 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek 3-fukozylolaktozy (3-FL) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2030 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do N,N-dimetyloformamidu ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2031 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa z drobiu i ptaków łownych ( 1 )

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2032 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia jednostek wojskowych przeszkolonych w ramach misji szkoleniowej UE w Mozambiku

25

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2033 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/97 wspierającą Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

29

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top