EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:407:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 407, 17 listopada 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 407

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
17 listopada 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2002 z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/90 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2003 z dnia 6 sierpnia 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 poprzez ustanowienie unijnej platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2004 z dnia 10 listopada 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Vänerlöjrom” (ChNP)]

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2005 z dnia 16 listopada 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2006 z dnia 16 listopada 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1800 w odniesieniu do przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2007 z dnia 16 listopada 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2008 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany i aktualizacji decyzji (WPZiB) 2018/340 ustanawiającej listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top