EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:400:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 400, 12 listopada 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 400

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
12 listopada 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1959 z dnia 11 listopada 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1960 z dnia 11 listopada 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2019/1890 w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

11

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1961 z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w celu uwzględnienia zmian masy nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w latach 2017, 2018 i 2019 ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1962 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1963 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach obsługi technicznej i sprostowania tego rozporządzenia ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1964 z dnia 11 listopada 2021 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

52

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZIB) 2021/1965 z dnia 11 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

148

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1966 z dnia 11 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/1894 w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

157

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1967 z dnia 11 listopada 2021 r. ustanawiająca obowiązkowe repozytorium danych i obowiązkowy mechanizm cyfrowej wymiany informacji zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

160

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top