EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:380:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 380, 27 października 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 380

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
27 października 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1880 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/317 ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1881 z dnia 26 października 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imidachloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( 1 )

5

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/1882 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wkładów finansowych wpłacanych przez strony Europejskiego Funduszu Rozwoju na finansowanie tego funduszu, w odniesieniu do trzeciej raty za 2021 r.

20

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ( Dz.U. L 65 z 25.2.2021 )

23

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top