EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:340:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 340, 24 września 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 340

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
24 września 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1535 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

1

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1536 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (obecnie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury) za rok budżetowy 2019

3

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1537 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP) za rok budżetowy 2019

5

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1538 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności za rok budżetowy 2019

7

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1539 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2019

9

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1540 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (obecnie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych) za rok budżetowy 2019

11

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1541 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (obecnie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) za rok budżetowy 2019

13

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1542 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja

15

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1543 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

17

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1544 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski

81

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1545 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski

83

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1546 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada

114

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1547 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada

115

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1548 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

122

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1549 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

123

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1550 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

131

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1551 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

132

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1552 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

140

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1553 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

141

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1554 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Komitet Regionów

152

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1555 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Komitet Regionów

153

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1556 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

162

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1557 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

163

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1558 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

168

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1559 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

170

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1560 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

176

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1561 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

178

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1562 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) za rok budżetowy 2019

187

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1563 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) za rok budżetowy 2019

189

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1564 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) za rok budżetowy 2019

191

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1565 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) za rok budżetowy 2019

195

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1566 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) za rok budżetowy 2019

197

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1567 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) za rok budżetowy 2019

199

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1568 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

203

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1569 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

205

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1570 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

207

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1571 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019

211

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1572 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019

213

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1573 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019

215

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1574 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

219

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1575 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

221

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1576 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

223

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1577 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy) za rok budżetowy 2019

227

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1578 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy) za rok budżetowy 2019

229

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1579 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy) za rok budżetowy 2019

231

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1580 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

235

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1581 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

237

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1582 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

239

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1583 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019

243

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1584 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019

245

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1585 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019

247

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1586 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) za rok budżetowy 2019

253

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1587 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) za rok budżetowy 2019

255

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1588 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) za rok budżetowy 2019

257

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1589 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019

261

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1590 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019

263

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1591 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019

265

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1592 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019

268

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1593 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019

270

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1594 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019

272

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1595 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019

275

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1596 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019

277

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1597 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019

279

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1598 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019

284

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1599 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019

286

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1600 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019

288

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1601 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019

292

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1602 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019

294

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1603 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019

296

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1604 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) (przed 27 czerwca 2019 r. – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)) za rok budżetowy 2019

300

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1605 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) (przed 27 czerwca 2019 r. – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)) za rok budżetowy 2019

302

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1606 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) (przed 27 czerwca 2019 r. – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)) za rok budżetowy 2019

304

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1607 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

307

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1608 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

309

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1609 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

311

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1610 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019

315

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1611 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019

317

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1612 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019

319

 

*

Decyzja parlamentu europejskiego (UE, Euratom) 2021/1613 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019

324

 

*

Decyzja parlamentu europejskiego (UE, Euratom) 2021/1614 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019

326

 

*

Rezolucja parlamentu europejskiego (UE) 2021/1615 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019

328

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1616 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019

337

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1617 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019

339

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1618 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019

341

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1619 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019

345

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1620 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019

347

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1621 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019

349

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1622 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019

353

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1623 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019

355

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1624 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019

357

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1625 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019

362

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1626 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019

363

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1627 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019

364

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1628 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019

366

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1629 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019

368

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1630 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019

370

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1631 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019

374

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1632 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019

376

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1633 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019

378

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1634 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019

382

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1635 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019

384

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1636 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019

386

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1637 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019

392

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1638 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019

394

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1639 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019

396

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1640 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019

401

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1641 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019

403

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1642 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019

405

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1643 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (przed dniem 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2019

410

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1644 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (przed 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2019

412

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1645 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (przed 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2019

414

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1646 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2019

418

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1647 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2019

420

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1648 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2019

422

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1649 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019

425

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1650 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019

427

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1651 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019

429

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1652 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019

432

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1653 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019

434

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1654 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019

436

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1655 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019

440

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1656 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019

442

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1657 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2019

444

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1658 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019

449

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1659 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019

451

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1660 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019

453

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1661 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019

458

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1662 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019

460

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1663 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019

462

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1664 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019

466

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1665 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019

468

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1666 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019

470

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1667 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019

474

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1668 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019

476

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1669 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019

478

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1670 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019

483

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1671 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019

485

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1672 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019

487

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1673 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019

492

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1674 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019

494

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1675 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019

496

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1676 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019

500

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1677 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019

502

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1678 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019

503

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1679 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019

507

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1680 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019

508

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1681 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019

509

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1682 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019

513

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1683 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019

515

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1684 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019

517

 

*

Rezolucja Parlamentu europejskiego (UE) 2021/1685 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

525

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top