EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:272:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 272, 30 lipca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 272

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
30 lipca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1241 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 204/2011

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1242 z dnia 29 lipca 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1243 z dnia 19 kwietnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 przez ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących ułatwień w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon w pojazdach silnikowych oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1244 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do znormalizowanego dostępu do informacji z pokładowego układu diagnostycznego oraz informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów, a także wymogów i procedur w zakresie dostępu do informacji dotyczących zabezpieczeń pojazdu

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1245 z dnia 23 lipca 2021 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznegoe [„Coteaux du Pont du Gard” (ChOG)]

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1246 z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

30

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1247 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandestrobiny w winogronach i truskawkach ( 1 )

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1248 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie środków w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 ( 1 )

46

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/1249 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, załączonego do Porozumienia EOG (Linia budżetowa 07 20 03 01 – Zabezpieczenie społeczne) ( 1 )

67

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/1250 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany Protokołu 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, załączonego do Porozumienia EOG (Europejski Fundusz Obronny) ( 1 )

69

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1251 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

71

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1252 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

73

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top