EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:238:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 238, 6 lipca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 238

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
6 lipca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1096 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do przepisów dotyczących etykietowania napojów spirytusowych poddanych kupażowaniu

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1097 z dnia 1 lipca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Garbanzo de Fuentesaúco” (ChOG) ]

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1098 z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 24-epibrasinolidu, wyciągu z bulw Allium cepa L., cyflumetofenu, fludioksonilu, fluroksypyru, 5-nitrogwajakolanu sodu, o-nitrofenolanu sodu i p-nitrofenolanu sodu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1099 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1100 z dnia 5 lipca 2021 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Turcji

32

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/1101 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas siedemdziesiątej czwartej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia

79

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/1102 z dnia 28 czerwca 2021 r. wzywająca Komisję do przedłożenia analizy sytuacji w Unii oraz możliwości dotyczących wprowadzania, oceny, produkcji, wprowadzania do obrotu i wykorzystywania na terytorium Unii środków kontroli biologicznej w postaci bezkręgowców, oraz, w stosownych przypadkach i w zależności od wyników analizy, do przedłożenia wniosku

81

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1103 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Brazylii w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych przez instytucje brazylijskie nadzorowane przez Bank Centralny Brazylii za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( 1 )

84

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1104 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Kanadzie w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Office of the Superintendent of Financial Institutions za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( 1 )

89

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1105 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Singapurze w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Monetary Authority of Singapore za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( 1 )

94

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1106 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Australii w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Australian Prudential Regulation Authority za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( 1 )

99

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1107 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Hongkongu w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Hong Kong Monetary Authority za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( 1 )

104

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1108 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Farm Credit Administration i Federal Housing Finance Agency za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( 1 )

109

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top