EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:160:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 160, 7 maja 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 160

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
7 maja 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/743 z dnia 6 maja 2021 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/744 z dnia 6 maja 2021 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/745 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, beflubutamid, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, węglan wapnia, kaptan, dwutlenek węgla, cymoksanil, dimetomorf, etefon, wyciąg z krzewu herbacianego, famoksadon, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, flumioksazyna, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, kwas giberelinowy, gibereliny, heptamaloksyloglukan, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, oleje roślinne/olej rzepakowy, wodorowęglan potasu, propamokarb, protiokonazol, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, S-metolachlor, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, tebukonazol i mocznik ( 1 )

89

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2021/746 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych oraz zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE w odniesieniu do niektórych nazw botanicznych roślin ( 1 )

94

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/747 z dnia 3 maja 2021 r. w sprawie mianowania czterech członków i dziewięciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Rumunię

104

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/748 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Kanady w projekcie PESCO pt. „Mobilność wojskowa”

106

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/749 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Królestwa Norwegii w projekcie PESCO pt. „Mobilność wojskowa”

109

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/750 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w projekcie PESCO pt. „Mobilność wojskowa”

112

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/751 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

115

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top