EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:158:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 158, 6 maja 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 158

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
6 maja 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/731 z dnia 26 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących kar nakładanych na kontrahentów centralnych z państw trzecich lub powiązane strony trzecie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/732 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 667/2014 w odniesieniu do treści akt, które urzędnik dochodzeniowy przedkłada Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, prawa do bycia wysłuchanym w kontekście decyzji tymczasowych, a także w odniesieniu do deponowania grzywien i okresowych kar pieniężnych ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/733 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/961 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium CECT 4515 jako dodatku paszowego oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1395 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako dodatku paszowego ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/734 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 w sprawie szczególnych uzgodnień dotyczących mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

13

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/735 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez irlandzkie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3026)

15

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Decyzja Zarządu nr 5/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczania niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego

17

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej ( Dz.U. L 327 z 22.12.2000 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 275)

23

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top