EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:131:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 131, 16 kwietnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 131

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
16 kwietnia 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/614 z dnia 7 kwietnia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Bayramiç Beyazı” (ChNP)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/615 z dnia 7 kwietnia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Taşköprü Sarımsağı” (ChNP)]

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/616 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benalaksylu, benalaksylu-M, dichlobenilu, fluopikolidu, prochinazydu i pirydalilu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/617 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235 i (UE) 2020/2236 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt oraz świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii niektórych zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego ( 1 )

41

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/618 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dichlofopu, fluopyramu, ipkonazolu i terbutyloazyny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

55

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/619 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 i (UE) 2021/403 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących stosowania świadectw zdrowia zwierząt, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędowych ( 1 )

72

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/620 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie ( 1 )

78

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/621 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji imidaklopryd w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ( 1 )

120

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/622 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiające do celów stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do jednolitych wzorów sprawozdań, instrukcji i metody na potrzeby przekazywania informacji o minimalnym wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ( 1 )

123

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/623 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ( 1 )

137

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/624 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej ustanowionej na mocy Konwencji między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską o wspólnej procedurze tranzytowej w odniesieniu do zmian załączników I i III do tej konwencji

168

 

*

Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2021/625 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia sieci głównych dealerów oraz określenia kryteriów kwalifikowalności dotyczących upoważnień do kierowania i współkierowania transakcjami konsorcjalnymi do celów działań w zakresie zaciągania pożyczek realizowanych przez Komisję w imieniu Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

170

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/626 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia portalu InvestEU i określenia jego specyfikacji technicznej

183

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/627 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiająca przepisy dotyczące prowadzenia rejestrów w europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i dostępu do tych rejestrów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240

187

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top