EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:120:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 120, 8 kwietnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 120

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
8 kwietnia 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/571 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do wykazu substancji, które można dodawać do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt, żywności dla dzieci oraz produktów zbożowych przetworzonych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/572 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/573 z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/625 w odniesieniu do warunków przywozu żywych ślimaków, produktów złożonych i osłonek wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/574 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/375 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej prosulfuron ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/575 z dnia 30 marca 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

13

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dz.U. L 83 z 22.3.2012 )

16

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającej Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury oraz uchylającej decyzje wykonawcze 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE i 2013/770/UE ( Dz.U. L 50 z 15.2.2021 )

17

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top