EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:106:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 106, 26 marca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 106

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
26 marca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/524 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Pakistanu na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/525 z dnia 19 października 2020 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/526 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie sprostowania czeskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/527 z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do progów określonych na potrzeby cotygodniowych sprawozdań dotyczących pozycji ( 1 )

30

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/528 z dnia 16 grudnia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do minimalnego zakresu informacji w dokumencie, który należy opublikować do celów wyłączenia dotyczącego prospektu w związku z przejęciem poprzez ofertę wymiany, połączeniem lub podziałem ( 1 )

32

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/529 z dnia 18 grudnia 2020 r. ustanawiające regulacyjne standardy techniczne i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/583 w odniesieniu do dostosowania progów płynności i percentyli transakcji wykorzystywanych do określenia wielkości specyficznej dla danego instrumentu mającej zastosowanie do niektórych instrumentów nieudziałowych ( 1 )

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/530 z dnia 22 marca 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

49

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/531 z dnia 22 marca 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

52

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/532 z dnia 22 marca 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

55

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/533 z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

58

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/534 z dnia 24 marca 2021 r. określająca, na podstawie art. 39 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE, czy środek zastosowany przez Niemcy w celu zakazania wprowadzania do obrotu modelu dźwigu produkowanego przez spółkę Orona jest uzasadniony (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1863)  ( 1 )

60

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego ( Dz.U. L 89 z 16.3.2021 )

71

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top