EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:058:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 058, 19 lutego 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 58

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
19 lutego 2021


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/250 z dnia 16 lutego 2021 r. rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w odniesieniu do tymczasowego złagodzenia zasad wykorzystywania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii w związku z kryzysem związanym z COVID-19 ( 1 )

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/251 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 314/2004 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/252 z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadzające odliczenie od portugalskiej kwoty połowowej dotyczącej sardeli europejskiej, z powodu przełowienia w poprzednim roku

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/253 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/255 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/256 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków ( 1 )

36

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/257 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia Planu działania z Oslo dotyczącego wprowadzania w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

41

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/258 z dnia 18 lutego 2021 r. dotycząca zmiany decyzji 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe

51

 

*

Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2021/259 z dnia 10 lutego 2021 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego w odniesieniu do dotacji niejawnych

55

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top