EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:046:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 046, 10 lutego 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 46

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
10 lutego 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/152 z dnia 3 lutego 2021 r. obejmujące nazwę „Ponikve” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/153 z dnia 3 lutego 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias) (ChOG)

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/154 z dnia 3 lutego 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) (ChOG)

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/155 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tetrachlorku węgla, chlorotalonilu, chloroprofamu, dimetoatu, etoprofosu, fenamidonu, metiokarbu, ometoatu, propikonazolu i pimetrozyny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

5

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/156 z dnia 9 lutego 2021 r. przedłużająca mandat Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

34

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/157 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do armatury przemysłowej, procedur zgrzewania, urządzeń w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła, kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, rurociągów przemysłowych metalowych, miedzi i stopów miedzi, wyposażenia i osprzętu do LPG oraz urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

40

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Styczeń 2021 r.

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top