EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:040:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 040, 4 lutego 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 40

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
4 lutego 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/125 z dnia 28 stycznia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Huile de noix du Périgord” (ChNP)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/126 z dnia 28 stycznia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Rudarska greblica” (ChOG)

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiające wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylające decyzję wykonawczą (UE) 2018/1137

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/128 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/129 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z czosnku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/130 z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/131 z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

21

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) ( Dz.U. L 344 z 19.12.2013 )

23

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top