EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:029:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 029, 28 stycznia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 29

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
28 stycznia 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/77 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/78 z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/600 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/79 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej topramezon zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/80 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia dwutlenku węgla jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/81 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej wyciąg z bulw Allium cepa L., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/82 z dnia 27 stycznia 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek soli sodowej 6’-sjalolaktozy jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/83 z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/466 w odniesieniu do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przez specjalnie upoważnione osoby fizyczne oraz okresu stosowania środków tymczasowych ( 1 )

23

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/84 z dnia 25 stycznia 2021 r.

25

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/85 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących kontrahentów centralnych, którzy działają za zezwoleniem i pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

27

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top