EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:438:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 438, 28 grudnia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 438

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
28 grudnia 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2202 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej przesyłek zwierząt akwakultury ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2203 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2204 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załączniki I oraz II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazach krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2205 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytorium zależnego Korony Brytyjskiej Guernsey w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których można wprowadzać do Unii przesyłki drobiu i produktów drobiowych lub dokonywać tranzytu takich przesyłek przez Unię ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2206 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w wykazie krajów trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mięsa dzikich zającowatych, niektórych rodzajów dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych ( 1 )

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2207 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2208 z dnia 22 grudnia 2020 r. włączające Zjednoczone Królestwo jako państwo trzecie, z którego dozwolony jest przywóz do Unii przesyłek siana i słomy ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2209 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załączniki I, II oraz III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/626 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2210 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załączniki III, VI, VII, IX, X, XI i XII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wymogów dotyczących strefy chronionej Irlandii Północnej oraz zakazów i wymogów dotyczących wprowadzania do Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów ze Zjednoczonego Królestwa ( 1 )

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2211 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa

41

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2212 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Zjednoczonego Królestwa oraz terytorium zależnego Korony Brytyjskiej Jersey (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9453)  ( 1 )

44

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2213 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie krajów trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii przesyłek niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9547)  ( 1 )

48

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2214 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2012/137/UE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii nasienia trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9551)  ( 1 )

51

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2215 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2011/630/UE w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9552)  ( 1 )

54

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2216 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa i niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii zarodków bydlęcych ( 1 )

57

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2217 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załączniki I i III do decyzji 2010/472/UE w odniesieniu do pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa w wykazach państw trzecich lub części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9554)  ( 1 )

60

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2218 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo oraz terytoria zależne Korony Brytyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9556)  ( 1 )

63

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2219 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie równoważności materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw, innego niż nasiona, oraz materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, produkowanych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9590)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top