EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 434, 23 grudnia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 434

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
23 grudnia 2020


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/2189 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Niderlandów do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2190 z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2124 w odniesieniu do kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących tranzytu i przeładunku ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2191 z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man

8

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2192 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować w przypadku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2193 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących kompetencji i metod szkolenia załóg lotniczych oraz w odniesieniu do zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2194 z dnia 16 grudnia 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Milas Zeytinyağı” (ChNP)]

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2195 z dnia 16 grudnia 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Monti Iblei” (ChNP)]

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2196 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2197 z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

50

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2198 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1628 wprowadzającego następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych

52

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/2199 z dnia 8 grudnia 2020 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2200 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów zbierania deklaracji poparcia dla niektórych europejskich inicjatyw obywatelskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1042 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9226)

56

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2201 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia niektórych członków i ich zastępców w Radzie ds. Zarządzania Siecią oraz w Europejskiej Komórce Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym ( 1 )

59

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Decyzja Trybunału Obrachunkowego nr 19-2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany art. 19 jego regulaminu

66

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Zalecenie NR 1/2020 Komitetu Celnego utworzonego na podstawie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania art. 27 Protokołu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

67

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top