EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:406:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 406, 3 grudnia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 406

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
3 grudnia 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1816 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyjaśnienia w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego precyzującego, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w każdym opracowanym i opublikowanym wskaźniku referencyjnym ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1817 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnej zawartości wyjaśnienia, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego znajdują odzwierciedlenie w metodzie wyznaczania wskaźnika referencyjnego ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1818 z dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1819 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników w zamiennikach łososia ( 1 )

26

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1820 z dnia 2 grudnia 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek suszonych glonów Euglena gracilis jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1821 z dnia 2 grudnia 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek wyciągu z Panax notoginseng i Astragalus membranaceus jako nowej żywności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1822 z dnia 2 grudnia 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek zawierającej chrom biomasy drożdży (Yarrowia lipolytica) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1823 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ( 1 )

43

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1824 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2468 określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności ( 1 )

51

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1825 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające art. 7 i 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do tymczasowych środków w przypadku wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów

58

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/1826 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

60

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2020/1827 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie środków pomocy SA.39990 – (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) – wdrożonych przez Belgię na rzecz Ducatt NV (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 3287)  ( 1 )

62

 

 

Sprostowania

 

 

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1410 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego ( Dz.U. L 327 z 8.10.2020 )

67

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/1532 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 66. posiedzeniu Komitetu Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do planowanego przyjęcia opinii klasyfikacyjnych, decyzji dotyczących klasyfikacji, zmian not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) lub innych wskazówek dotyczących interpretacji Systemu Zharmonizowanego, a także zaleceń mających zabezpieczać jednolitość interpretacji Systemu Zharmonizowanego w ramach konwencji w sprawie Systemu Zharmonizowanego ( Dz.U. L 352 z 22.10.2020 )

73

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top