EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 402, 1 grudnia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 402

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
1 grudnia 2020


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1790 z dnia 16 listopada 2020 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1791 z dnia 16 listopada 2020 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie

7

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1792 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stosowania podatku AIEM na Wyspach Kanaryjskich

13

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1793 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniająca okres stosowania decyzji nr 940/2014/UE dotyczącej systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

21

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1794 z dnia 16 września 2020 r. zmieniające część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1795 z dnia 30 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu żelaza z lizyną i kwasem glutaminowym jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1796 z dnia 30 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-glutaminy wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1797 z dnia 30 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli KCCM 80159 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1798 z dnia 30 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monochlorowodorku L-lizyny wytwarzanego przez Corynebacterium glutamicum DSM 32932 oraz siarczanu L-lizyny wytwarzanego przez Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1799 z dnia 30 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako dodatku paszowego dla kur niosek i innych ptaków nieśnych (posiadacz zezwolenia: Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

43

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1800 z dnia 30 listopada 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie glutaminianu monosodowego wytwarzanego w drodze fermentacji przez Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

46

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1801 z dnia 30 listopada 2020 r. dostosowujące współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

49

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2020/1802 z dnia 27 listopada 2020 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8151)  ( 1 )

51

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2020/1803 z dnia 27 listopada 2020 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla papieru zadrukowanego, wyrobów papierniczych oraz papierowych toreb z uchwytami (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8155)  ( 1 )

53

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2020/1804 z dnia 27 listopada 2020 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla wyświetlaczy elektronicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8156)  ( 1 )

73

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2020/1805 z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca decyzje 2014/350/UE i (UE) 2016/1349 oraz przedłużająca okres ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE wyrobom włókienniczym i obuwiu oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8152)  ( 1 )

89

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1806 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia stosowania funkcji automatycznego odłączania włączonego silnika w samochodach osobowych z silnikiem spalinowym oraz w samochodach osobowych będących hybrydowymi pojazdami elektrycznymi niedoładowywanymi zewnętrznie jako technologii innowacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631, a także uchylająca decyzje wykonawcze Komisji 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 i (UE) 2020/1222 ( 1 )

91

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1807 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia działań podejmowanych przez Urząd Zjednoczonego Królestwa ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w celu udostępniania na rynku i stosowania produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8158)

138

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1808 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1698 w odniesieniu do europejskich norm dotyczących niektórych artykułów do pielęgnacji dzieci, mebli dla dzieci, stacjonarnego sprzętu treningowego oraz zdolności zapłonu papierosów ( 1 )

140

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1809 z dnia 30 listopada 2020 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8591)  ( 1 )

144

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top