EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:362:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 362, 30 października 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 362

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
30 października 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1578 z dnia 29 października 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1579 z dnia 29 października 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach

3

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1580 z dnia 23 października 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/721 w celu uwzględnienia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 75. posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego i 102. posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do zatwierdzenia okólnika MSC-MEPC.5 w sprawie wzoru umowy dotyczącej upoważniania uznanych organizacji działających w imieniu administracji

15

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1581 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zaktualizaowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do tego Układu

18

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1582 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na posiedzeniach stron Umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

20

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1583 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy Kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia listy osób, które mają pełnić rolę arbitrów w procedurach rozstrzygania sporów

23

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1584 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do przyjęcia zmiany 46 w części I załącznika 6 i zmiany 39 w części II załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dotyczących odroczenia przyszłego wymogu w zakresie wyposażenia, odnoszącego się do 25-godzinnych zapisów z pokładowego rejestratora rozmów w kabinie pilota, w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji wynikających z pandemii COVID-19

25

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1585 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

27

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1586 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdawii

29

 

*

Decyzja Rady (UE) 2020/1587 z dnia 29 października 2020 r. ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym trzeciej raty za 2020 r.

30

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top