EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:354:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 354, 26 października 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 354

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
26 października 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1546 z dnia 23 października 2020 r. ustanawiające strukturę i szczegółowe ustalenia dotyczące wykazu źródeł i metod wykorzystywanych do tworzenia agregatów dochodu narodowego brutto oraz ich składników zgodnie z europejskim systemem rachunków (ESA 2010) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1547 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561

4

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/1548 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

5

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1549 z dnia 22 października 2020 r. uchylająca decyzję 2004/200/WE w sprawie środków w celu zapobieżenia wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wirusa mozaiki pepino (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7139)

7

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1550 z dnia 23 października 2020 r. ustanawiająca wieloletni program kontroli na lata 2021–2025, które mają być przeprowadzane przez ekspertów Komisji w państwach członkowskich w celu weryfikacji stosowania prawodawstwa Unii dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego

9

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Rady (UE) 2020/1551 z dnia 22 października 2020 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

19

 

 

WYTYCZNE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1552 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2020/50)

22

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1553 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2020/51)

24

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1554 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w odniesieniu do częstotliwości przekazywania Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprawozdawczości dotyczącej jakości statystyki zagranicznej (EBC/2020/52)

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top