EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:326:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 326, 8 października 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 326

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
8 października 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1413 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1414 z dnia 1 października 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Χοιρομέρι Πιτσιλιάς” (Hiromeri Pitsilias) (ChOG)

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1415 z dnia 1 października 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Queijo Terrincho” (ChNP)]

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1416 z dnia 1 października 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Ρόδι Ερμιόνης” (Rodi Ermionis) (ChNP)]

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1417 z dnia 2 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów szkarłacicy na obszarze NAFO 3NO w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1418 z dnia 6 października 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie zmydlonego ekstraktu z papryki (Capsicum annuum) (kapsantyny) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego, kur niosek i podrzędnych gatunków drobiu nieśnego ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1419 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330) na białych warzywach przeznaczonych do dalszego przetwarzania ( 1 )

11

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1201 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) ( Dz.U. L 269 z 17.8.2020 )

14

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top