EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:314:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 314, 29 września 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 314

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
29 września 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1340 z dnia 22 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Brački varenik” (ChOG)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1341 z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/466 w odniesieniu do okresu stosowania środków tymczasowych ( 1 )

2

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1342 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Królestwu Belgii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

4

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1343 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Bułgarii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

10

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1344 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Cypryjskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

13

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1345 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Czeskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

17

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1346 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Greckiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

21

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1347 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Królestwu Hiszpanii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

24

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1348 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Chorwacji tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

28

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1349 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Włoskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

31

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1350 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Litewskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

35

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1351 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Łotewskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

38

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1352 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Malty tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

42

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1353 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

45

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1354 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Portugalskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

49

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1355 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Rumunii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

55

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1356 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Słowenii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

59

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1357 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Słowackiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

63

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1358 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w odniesieniu do kontroli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych normalnie przebywających w Bośni i Hercegowinie ( 1 )

66

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 2/2019 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca załączniki I i II do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [2020/1359]

68

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top