EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:206:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 206, 30 czerwca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 206

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
30 czerwca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/890 z dnia 23 czerwca 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Mele del Trentino” (ChOG)]

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/891 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 447/2014 w odniesieniu do przepisów szczegółowych mających na celu dostosowanie przepisów dotyczących wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) do szczególnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię COVID-19

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/892 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/893 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/894 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/895 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2020/401 (ATALANTA/2/2020)

63

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja NR 1/2020 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 19 czerwca 2020 r. dotycząca dostosowania decyzji nr 2/2019 pod względem odroczenia z powodu pandemii COVID-19 dat transpozycji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 [2020/896]

65

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top