EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:150:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 150, 13 maja 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 150

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
13 maja 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/639 z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do scenariuszy standardowych dla operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/640 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie niezatwierdzenia wyciągu z propolisu jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/641 z dnia 12 maja 2020 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/642 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej L-cysteina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

134

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/643 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji podstawowej korzenie Saponaria officinalis L. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

138

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 2/2020 Komitetu ds. Handlu UE–Singapur z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wykładni, zgodnie z art. 16.1 ust. 4 lit. d), artykułów 10.17 i 10.22 Umowy o wolnym handle między Unią Europejską a Republiką Singapuru w odniesieniu do zmian dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych win, napojów spirytusowych, produktów rolnych i środków spożywczych zarejestrowanych w Singapurze [2020/644]

140

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top