EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:050:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 050, 24 lutego 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 50

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
24 lutego 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Regulamin wewnętrzny Eurojustu

1

 

*

Regulamin wewnętrzny o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych w Eurojuście

10

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

18

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2014 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 i dyrektywę Komisji 96/60/WE ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

19

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

21

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

22

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

23

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

24

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top