EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:336:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 336, 30 grudnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 336

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
30 grudnia 2019


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2019/2234 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r.w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

1

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

10

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2236 z dnia 16 grudnia 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

14

 

*

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/2237 z dnia 1 października 2019 r. określające szczegóły obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach południowo-zachodnich na okres 2020–2021

26

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2238 z dnia 1 października 2019 r. określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym na lata 2020–2021

34

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2239 z dnia 1 października 2019 r. określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach północno-zachodnich na lata 2020–2021

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2240 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych, ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji oraz określające szczegółowe uregulowania i treść raportów jakości dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie „zasoby pracy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ( 1 )

59

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2241 z dnia 16 grudnia 2019 r. opisujące zmienne oraz długość, wymogi jakościowe i poziom szczegółowości szeregów czasowych do celów przekazywania miesięcznych danych dotyczących bezrobocia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ( 1 )

125

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2242 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające informacje techniczne dotyczące zbiorów danych, ustanawiające formaty techniczne oraz określające szczegółowe uregulowania i treść raportów jakości dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie „dochody i warunki życia” na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ( 1 )

133

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2243 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające formularz zawierający podsumowanie warunków umowy, który ma być używany przez dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ( 1 )

274

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/2244 z dnia 16 grudnia 2019 r. upoważniająca Hiszpanię i Francję do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

281

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2245 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, odnośnie do aktualizacji załącznika XV (Znoszenie ceł) do Układu

283

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2246 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu CETA w odniesieniu do przyjęcia listy arbitrów zgodnie z art. 29.8 umowy

288

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2247 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2013/488/UE w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE

291

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2248 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach wspólnego komitetu ustanowionego na mocy Umowy o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

297

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2249 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Reguł Pochodzenia Światowej Organizacji Handlu

302

 

*

Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2019/2250 z dnia 19 grudnia 2019 r. zatwierdzająca regulamin wewnętrzny Eurojustu

309

 

*

Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2019/2251 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu rekompensaty dla państwa członkowskiego, którego przedstawiciel krajowy został wybrany na przewodniczącego Eurojustu

310

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/2252 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Stop Finning – Stop the trade” (Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 9203)

312

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top