EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:333:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 333, 27 grudnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 333

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
27 grudnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2218 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

1

 

*

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2219 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

31

 

*

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2220 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

33

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2221 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 w odniesieniu do danych rejestrowanych w komunikatach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i składów podatkowych w rejestrach krajowych i w rejestrze centralnym

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2222 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do danych, które należy przedstawiać w ramach skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

56

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2223 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do danych wymaganych na potrzeby dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych do wymiany informacji dotyczących wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

82

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (EU) 2019/2224 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

134

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2225 z dnia 23 października 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

135

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2226 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

137

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2227 z dnia 23 października 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

139

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2228 z dnia 19 grudnia 2019 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

141

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2229 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Republiką Białorusi dotyczących umowy o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

143

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/2230 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

146

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2231 z dnia 10 grudnia 2019 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2020 r. (EBC/2019/40)

149

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania nr 1/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udziału Albanii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz warunków tego udziału, w ramach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 168/2007 [2019/2232]

151

 

*

Decyzja nr 1/2019 Komitetu UPG ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2019/2233]

154

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top