EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:332:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 332, 23 grudnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 332

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
23 grudnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2200 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia międzynarodowych zobowiązań Unii, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie tuńczyka atlantyckiego oraz z Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2201 z dnia 1 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 o szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamknięcia łowisk krewetki północnej w cieśninie Skagerrak

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2202 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Olio di Puglia” (ChOG)

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2203 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Sneem Black Pudding” (ChOG)

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2204 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Κρασοτύρι Κω” ((Krasotiri Ko)/”Τυρί της Πόσιας” (Tiri tis Possias) (ChOG))

14

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2205 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Κριτσά” (Kritsa) (ChOG))

15

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2019/2206 z dnia 18 grudnia 2019 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

16

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2207 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 39. posiedzeniu Organu Wykonawczego Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w odniesieniu do niektórych zmian Protokołu w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu

17

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2208 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia Protokołu nr 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

19

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/2209 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

152

 

*

Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2019/2210 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Rady 2013/677/UE w sprawie upoważnienia Luksemburga do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

155

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2211 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/2031 stwierdzającą, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

157

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2212 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie niektórych przepisów dotyczących współpracy administracyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ( 1 )

159

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2213 z dnia 20 grudnia 2019 r. określająca praktyczne i operacyjne ustalenia dotyczące funkcjonowania elektronicznej bazy danych utworzonej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 w odniesieniu do niektórych form komunikacji prowadzonej na podstawie tego rozporządzenia ( 1 )

163

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2214 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom, w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 9428)  ( 1 )

166

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2215 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2019/35)

168

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2216 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2019/36)

183

 

 

WYTYCZNE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2019/34)

184

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ( Dz.U. L 189 z 20.7.2007 )

204

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top