EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 330, 20 grudnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 330

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
20 grudnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Nota dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2178 z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w celu dodania Związku Komorów do załącznika I

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2179 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 481/2012 w odniesieniu do przydzielenia poszczególnym państwom kontyngentu taryfowego na wołowinę wysokiej jakości i wprowadzające odstępstwo od tego rozporządzenia wykonawczego na rok kontyngentowy 2019/2020

3

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2180 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające szczegółowe uregulowania w zakresie raportów jakości oraz ich treść na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2181 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające cechy techniczne w odniesieniu do informacji wspólnych dla różnych zbiorów danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2182 z dnia 16 grudnia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Pan Galego”/„Pan Gallego” (ChOG)

42

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2183 z dnia 16 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Cordero Manchego” (ChOG)

43

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2184 z dnia 16 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Riso del Delta del Po” (ChOG)

44

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2185 z dnia 16 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Bleu du Vercors-Sassenage” (ChNP)

45

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2186 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

46

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2187 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustalające maksymalną wysokość dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1882

48

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/2188 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/2189 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/2190 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania dwóch członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

52

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2191 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowaniaw zakresie nielegalnej broni konwencjonalnej i amunicji do tych rodzajów broni w celu zmniejszenia ryzyka ich przenikania i nielegalnego transferu („iTrace IV”)

53

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2192 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

71

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określająca zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych oraz ustanawiająca formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8995)  ( 1 )

72

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2194 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyznania uprawnień do składania podpisów (EBC/2019/33)

86

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2195 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2019/39)

91

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2117 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ( Dz.U. L 320 z 11.12.2019 )

104

 

*

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38) ( Dz.U. L 327 z 17.12.2019 )

105

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2155 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2019/37) ( Dz.U. L 327 z 17.12.2019 )

106

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top