EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 307, 28 listopada 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 307

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
28 listopada 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja o dacie podpisania oraz tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.

1

 

*

Informacja o dacie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

2

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1964 z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie ciekłej L-lizyny, roztworu podstawowego, ciekłego monochlorowodorku L-lizyny, monochlorowodorku L-lizyny technicznie czystego i siarczanu L-lizyny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1965 z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dihydratu molibdenianu sodu jako dodatku paszowego dla owiec ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1966 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania załączników II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

15

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1967 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

27

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/1968 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie środka SA.21445 – C42/2006 wdrożonego przez Republikę Włoską jako wynagrodzenie za środki zgromadzone na rachunkach bieżących Poste Italiane zdeponowane w Skarbie Państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5649)  ( 1 )

28

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1969 z dnia 26 listopada 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia IPBC do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 ( 1 )

45

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1970 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do statusu „oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)”, załącznik II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu niektórych regionów Hiszpanii oficjalnie wolnych od brucelozy oraz załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu „wolne od choroby Aujeszkyego” i zatwierdzenia programów zwalczania tej choroby w odniesieniu do niektórych regionów Włoch (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8378)  ( 1 )

47

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1971 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Universal Feed Assurance Scheme” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

54

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1972 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/764/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8396)  ( 1 )

56

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1973 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia zeolitu srebrowo-miedziowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7 ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top