EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:299:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 299, 20 listopada 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 299

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
20 listopada 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (WPBiO) 2019/1924 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Mali w sprawie statusu misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

1

 

*

Umowa między Unią Europejską a rządem Republiki Mali w sprawie statusu misji w dziedzinie WPBiO Unii Europejskiej w Mali (EUCAP Sahel Mali)

3

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1925 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

11

 

*

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

13

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1926 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

43

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1927 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie odstępstw od reguł dotyczących „produktów pochodzących” określonych w Umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru, które mają zastosowanie w granicach rocznych kontyngentów na niektóre produkty z Singapuru

45

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1928 z dnia 19 listopada 2019 r. dostosowujące współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2019 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/916

49

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1929 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w niektórych zabawkach w odniesieniu do formaldehydu ( 1 )

51

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1930 z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8130)  ( 1 )

55

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1931 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8424)  ( 1 )

61

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top