Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 259, 10 października 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 259

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62

10 października 2019


Spis treści

Strona

 

 

 

 

II Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1689 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

1


 

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1690 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej alfa-cypermetryna jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2


 

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1691 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

9


 

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1692 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących rejestracji i udostępniania danych po upływie ostatecznego terminu rejestracji substancji wprowadzonych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

12


 

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1693 z dnia 9 października 2019 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz felg stalowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

15

 

 

DECYZJE

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1694 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Węgry

58

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1695 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie mianowania czterech członków i pięciu zastępców członka Komitetu Regionówzaproponowanych przez Królestwo Niderlandów

59

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1696 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie mianowania jednego członka i pięciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Hiszpanii

61

*

Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2019/1697 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

63


 

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1698 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie norm europejskich dotyczących produktów, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

65


 

 

III Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

*

Decyzja Delegowana Urzędu Nadzoru Efta nr 042/19/COL z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyłączenia świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego w Norwegii z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE [2019/…]

75


 

 

Sprostowania

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 20 maja 2014 r.)

86


 

 

I Akty ustawodawcze

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1688 z dnia 8 października 2019 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mieszanin mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 258 z dnia 9 października 2019 r.)

87

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top