Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:257:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 257, 8 października 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 257

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
8 października 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1673 z dnia 23 lipca 2019 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

1

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1674 z dnia 27 września 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Beurre d’Isigny” (ChNP)

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1675 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Verticillium albo-atrum szczep WCS850 jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1676 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1677 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2019/29)

18

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1678 z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7067)  ( 1 )

21

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1679 z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7246)  ( 1 )

25

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1680 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprostowania czeskiej wersji językowej decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top