EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:204:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 204, 2 sierpnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 204

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
2 sierpnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1292 z dnia 31 lipca 2019 r. wykonujące art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1293 z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wykazu terytoriów i państw trzecich w załączniku II oraz wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek znajdującego się w załączniku IV ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1294 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek betainy jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1295 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1469 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036

22

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1296 z dnia 31 lipca 2019 r. wspierająca zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego oraz biologicznego bezpieczeństwa fizycznego na Ukrainie zgodnie z wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia

29

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1297 z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

36

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1298 z dnia 31 lipca 2019 r. dotycząca wspierania dialogu i współpracy Afryki, Chin i Europy w zakresie zapobiegania przenikaniu broni i amunicji w Afryce

37

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2019/1299 z dnia 31 lipca 2019 r. wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

44

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1300 z dnia 26 lipca 2019 r. dotycząca wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia FLO-40685-2) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5496)  ( 1 )

46

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1301 z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2013/327/UE w odniesieniu do odnowienia zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 lub składającej się z niego (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5499)  ( 1 )

50

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1302 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5501)  ( 1 )

54

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1303 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5493)  ( 1 )

60

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1304 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 4114 (DP-ØØ4114-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5491)  ( 1 )

65

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1305 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 oraz subkombinacji Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 i MIR162 × 1507, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5502)  ( 1 )

69

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1306 z dnia 26 lipca 2019 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5503)  ( 1 )

75

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1307 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87403 (MON-874Ø3-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5481)  ( 1 )

81

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1308 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87411 (MON-87411-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5487)  ( 1 )

85

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1309 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 (MON-87751-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5489)  ( 1 )

90

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1310 z dnia 31 lipca 2019 r. ustanawiająca zasady dotyczące funkcjonowania europejskiej puli ochrony ludności i rescEU (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5614)  ( 1 )

94

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1311 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21)

100

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1312 z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/22)

123

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top