EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:201:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 201, 30 lipca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 201

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
30 lipca 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1271 z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1848 w odniesieniu do kwoty dostępnej dla Rumunii na potrzeby zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2018, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1272 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 ustanawiającego unijny wykaz nowej żywności oraz decyzji wykonawczej (UE) 2017/2078 zezwalającej na rozszerzenie zastosowania beta-glukanów z drożdży jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

3

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1273 z dnia 26 lipca 2019 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5777)  ( 1 )

6

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1274 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do wskaźników referencyjnych w Australii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 ( 1 )

9

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1275 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do wskaźników referencyjnych w Singapurze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 ( 1 )

13

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1276 z dnia 29 lipca 2019 r. uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2012/627/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Australii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

17

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1277 z dnia 29 lipca 2019 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2012/630/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Kanady za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

20

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1278 z dnia 29 lipca 2019 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2014/248/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Singapuru za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

23

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1279 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Stanów Zjednoczonych Ameryki za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

26

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1280 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Meksyku za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

30

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1281 z dnia 29 lipca 2019 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2014/245/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Brazylii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

34

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1282 z dnia 29 lipca 2019 r. uchylająca decyzję wykonawczą 2014/246/UE w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Argentyny za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

37

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1283 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

40

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1284 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Hongkongu za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( 1 )

43

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych ( Dz.U. L 130 z 1.5.2014 )

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top