EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:175:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 175, 28 czerwca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 175

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
28 czerwca 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1096 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1097 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1098 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1099 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1101 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tolchlofos metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1102 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania załączników I i IV ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1103 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

31

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1104 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/116 w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

33

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1105 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

35

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1106 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

36

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1107 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

37

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1108 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

38

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1109 z dnia 27 czerwca 2019 r. kończąca postępowanie dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym, z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Republiki Macedonii Północnej, Rosji i Turcji

39

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1110 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4976)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top