EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:167:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 167, 24 czerwca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 167

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
24 czerwca 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1025 z dnia 18 czerwca 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Pruneaux d'Agen”/„Pruneaux d'Agen mi-cuits” (ChOG)

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1026 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i wykorzystywania teleinformatycznych systemów wymiany informacji oraz przechowywania takich informacji zgodnie z unijnym kodeksem celnym

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1027 z dnia 21 czerwca 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Tiroler Speck” (ChOG)

18

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1028 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w odniesieniu do norm handlowych mających zastosowanie do oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek

24

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1029 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do ogólnych przepisów technicznych nr 15 i 19, w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawki do wzajemnej rezolucji M.R.2, w odniesieniu do wniosku dotyczącego jednego nowego regulaminu ONZ oraz w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do upoważnień do opracowania ogólnych przepisów technicznych

27

 

*

Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2019/1030 z dnia 21 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia indoksakarbu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 ( 1 )

32

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1031 z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4883)  ( 1 )

34

 

 

WYTYCZNE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1032 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2019/11)

64

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1033 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2019/12)

75

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1034 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2019/13)

79

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu UPG UE–Japonia nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. [2019/1035]

81

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top