EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:115:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 115, 2 maja 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 115

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
2 maja 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Oświadczenie przedkładane sekretariatowi Traktatu karty energetycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. b) ppkt (ii) TKE, zastępujące oświadczenie złożone 17 listopada 1997 r. w imieniu Wspólnot Europejskich

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/680 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/681 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

5

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/682 z dnia 9 kwietnia 2019 r. upoważniająca państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

7

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/683 z dnia 9 kwietnia 2019 r. upoważniająca państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)

9

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/684 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Japonii w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Japońską Agencję ds. Usług Finansowych za równoważne z wymogami dotyczącymi wyceny, rozstrzygania sporów i depozytu zabezpieczającego określonymi w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( 1 )

11

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/685 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r. (EBC/2019/10)

16

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top