EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:099:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 99, 10 kwietnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 99

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
10 kwietnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/563 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Zmiany 1 do Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/564 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/565 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/566 z dnia 9 kwietnia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej, Republiki Korei i Malezji w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz kończące dochodzenie w sprawie przywozu tego samego produktu pochodzącego z Republiki Turcji

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/567 z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

36

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/568 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie mianowania na stanowisko członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

38

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/569 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Respect for the rule of law within the European Union” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2314)

39

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/570 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU i zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/762/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2644)  ( 1 )

41

 

*

Decyzja (UE) 2019/571 Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu i zamknięcia ksiąg rachunkowych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2017 (SRB/PS/2019/02)

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC ( Dz.U. L 288 z 22.10.2016 )

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top