Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:047:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 47, 19 lutego 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 47

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
19 lutego 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/278 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/279 z dnia 18 lutego 2019 r. dotyczące wykonania art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/280 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w kwestii odniesień do europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/281 z dnia 12 lutego 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„The Vale of Clwyd Denbigh Plum” (ChNP)]

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/282 z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/283 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

36

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/284 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

38

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2019/285 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

42

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/286 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej pt. „Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 926)

45

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top