EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:039:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 39, 11 lutego 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 39

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
11 lutego 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/237 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/238 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji owotransferyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości ( 1 )

4

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/239 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2011/891/UE oraz decyzje wykonawcze (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449 i (UE) 2017/2450 w odniesieniu do przedstawiciela lub posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 736)  ( 1 )

7

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/240 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca decyzje wykonawcze 2013/648/UE i 2013/650/UE w odniesieniu do przedstawiciela posiadaczy zezwoleń (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 747)  ( 1 )

11

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/241 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/703/WE oraz decyzje wykonawcze (UE) 2017/2452 i (UE) 2018/1109 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 748)  ( 1 )

14

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/242 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/675 w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii, Libii, Maroka i Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 768)  ( 1 )

16

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2019/243 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej ( 1 )

18

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 ( Dz.U. L 304 z 22.11.2011 )

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top