EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:032:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 32, 4 lutego 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 32

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
4 lutego 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/162 z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

1

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2019/163 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

5

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2019/164 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie mianowania dwóch sędziów i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości

7

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/165 z dnia 1 lutego 2019 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dotyczą dane, oraz ograniczenia przez Komisję niektórych ich praw w zakresie ochrony danych w kontekście dochodzeń administracyjnych, postępowań przeddyscyplinarnych, dyscyplinarnych i postępowań w sprawie zawieszenia

9

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/166 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Rady ds. Infrastruktury Rynku i uchylająca decyzję EBC/2012/6 w sprawie ustanowienia Rady TARGET2-Securities (EBC/2019/3)

14

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2019 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do słonego atuna [2019/167]

32

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top