EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:027:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 27, 31 stycznia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 27

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
31 stycznia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Powiadomienie o wejściu w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych

1

 

*

Powiadomienie o wejściu w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych

1

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/143 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 Unia Europejska – „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

2

 

 

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 Unia Europejska – „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

4

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/144 z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 3-fitazy wytwarzanej przez Komagataella pastoris (CECT 13094) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego, odchowywanego na nioski lub utrzymywanego w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/145 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania niderlandzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/146 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/502 dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako dodatku paszowego dla krów mlecznych ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/147 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/148 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/149 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1108 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków stosowania octu jako substancji podstawowej ( 1 )

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/150 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w ramach oceny następujących substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin: deltametryna, diflufenikan, epoksykonazol, fluoksastrobina, protiokonazol i tebukonazol ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/151 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Clonostachys rosea szczep J1446 jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

26

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/152 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Belgii

31

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/153 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

32

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/154 z dnia 30 stycznia 2019 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące ograniczenia prawa dostępu osób, których dane dotyczą, do ich dokumentacji medycznej

33

 

*

Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (UE) 2019/155 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania tymczasowego ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnicę klientom detalicznym

36

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 83/18/COL z dnia 26 września 2018 r. w sprawie gwarancji państwowych udzielonych przedsiębiorstwu Landsvirkjun na umowy na instrumenty pochodne (Islandia) [2019/156]

42

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top