EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:331:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 331, 28 grudnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 331

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
28 grudnia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/2068 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2069 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

4

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2070 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

197

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2071 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

210

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2072 z dnia 24 października 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

211

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2073 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

213

 

*

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/2074 z dnia 24 października 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

215

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/2075 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018)

217

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/2076 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

218

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/2077 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

222

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2078 z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

224

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2079 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączania silnika na biegu jałowym jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 ( 1 )

225

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top