EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:327:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 327, 21 grudnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 327

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
21 grudnia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/2033 z dnia 18 października 2018 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach południowo-zachodnich na okres 2019–2021

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/2034 z dnia 18 października 2018 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach północno-zachodnich na okres 2019–2021

8

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/2035 z dnia 18 października 2018 r. określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym na lata 2019–2021

17

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/2036 z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2037 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia atlantyckiego w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszarów 5b, 6b i 6aN przez statki pływające pod banderą Francji

41

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2038 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii obszarów 1 oraz 2 przez statki pływające pod banderą Francji

44

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2039 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1 i 2 przez statki pływające pod banderą Francji

46

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2040 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiające zakaz połowów północnego tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N przez statki pływające pod banderą Francji

48

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2041 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

50

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2042 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1152 w celu wyjaśnienia warunków badań WLTP i zapewnienia monitorowania danych dotyczących homologacji typu ( 1 )

53

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2043 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 w celu wyjaśnienia warunków badań WLTP i zapewnienia monitorowania danych dotyczących homologacji typu ( 1 )

58

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2044 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

63

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2045 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie odnowienia zezwolenia, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8239)  ( 1 )

65

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2046 z dnia 19 grudnia 2018 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery pojedyncze modyfikacje MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 i 59122 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych oraz uchylająca decyzję 2011/366/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8238)  ( 1 )

70

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2047 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do giełd papierów wartościowych w Szwajcarii zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

77

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2048 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych opracowanej do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102

84

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/2049 z dnia 12 grudnia 2018 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2019 r. (EBC/2018/35)

87

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2018/2050 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ujednolicenia warunków i zakresu generalnych zezwoleń na transfer na potrzeby pokazów i ocen, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (notyfikowane jako dokument nr C(2018) 8598)  ( 1 )

89

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2018/2051 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ujednolicenia warunków i zakresu generalnych zezwoleń na transfer na potrzeby konserwacji i naprawy, o których to transferach mowa w art. 5 ust. 2 lit. d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8610)  ( 1 )

94

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2018/2052 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ujednolicenia warunków i zakresu generalnych zezwoleń na transfer na potrzeby wystaw, o których to transferach mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8611)  ( 1 )

98

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top