EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:323:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 323, 19 grudnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 323

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
19 grudnia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2016 z dnia 18 grudnia 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek obłuszczonych ziaren Digitaria exilis jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2017 z dnia 18 grudnia 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia

10

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2018/2020 z dnia 4 grudnia 2018 r. stwierdzająca, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

16

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2021 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/348 w odniesieniu do spójności skorygowanych celów w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej, zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej przedłożonych przez Portugalię i Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8489)  ( 1 )

18

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2018/2022 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustalająca wykaz wykwalifikowanych ekspertów dla Rad Odwoławczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8561)

29

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2023 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotycząca zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/1984 określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla producentów lub importerów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, którzy zgodnie z prawem wprowadzili do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8801)

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top